ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(érvényes 2018. május 25-től)

 

I. A Tájékoztató hatálya, célja
1.1. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza (továbbiakban „Tájékoztató”) Tomkó Borbála Erzsébet EV,  egyéni vállalkozó (székhely: 1118. Budapest, Szüret u. 27. fszt., EV nyilvántartási szám: 33952083, adószám: 66329332-1-43) mint a weboldal működtetője – a továbbiakban ,,Adatkezelő” által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket.
1.2. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldalán, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a weboldal látogatóiról (továbbiakban: „Felhasználó”) az 1.1. pontban leírtak szerint gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (továbbiakban „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban „Infotv.”), a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban „Grtv.”) rendelkezéseit.

II. Kezelt adatok
2.1.Az Adatkezelő az online felület működtetésében külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”). Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat az Adatfeldolgozó által végzett tevékenységről. A Felhasználó az Adatkezelő által működtetett weboldal, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó, jelen Tájékoztató 2.2 pontjában felsorolt
információk, 3.1 pontban leírt célból és módon történő hasznosításához.

2.2.A weboldal megjelenítése során a webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló rendszerek különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookie-kat és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználók számítógépén. Ezek az adatok következők lehetnek:
– Böngésző típusa és annak beállításai;
– Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
– Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra stb.);
– az IP cím amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
– egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő alapján a Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani számára;
– az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte.

III. Az adatkezelés célja
3.1.Az Adatkezelő adatkezelésének célja:
– online mérés – a weboldal üzemeltető számára fontos, hogy információval rendelkezzen arról, hány különböző Felhasználó látogatta a weboldalat. Szintén fontos számára, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, stb. Az online mérések során a cookie-k segítségével állnak rendelkezésre ezen információk, valamint a hirdetési felületek értékesítése szintén a weboldal látogatottsági statisztikai adatainak segítségével történik, melyeket Adatkezelő megoszt a számára Szolgáltatást nyújtó Médiahirdetési-felület értékesítővel;
– az adatok kezelése a valós látogatói forgalom felderítése miatt.

3.2.A 3.1. pontban leírt adatok minden esetben kizárólag mérési illetve hatékonyabb hirdetés-kiszolgálási, valamint jobb online élmény nyújtása céljából kerülnek felhasználásra. A cookie és IP cím adatokat az Adatkezelő és a Médiahirdetési-felület értékesítő soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását. Nem kerülnek kezelésre az online űrlapokban kitöltött információk sem. Nem kerülnek rögzítésre, tárolásra és kezelésre a Felhasználók magánéletére vonatkozó információk, mint például a vallás, politikai nézet vagy szexuális irányultság.

3.3.A Felhasználóknak lehetősége van a külső szolgáltatók által üzemeltetett rendszer segítségével az adatkezelésről, pl. a személyre szabott hirdetésekről lemondani (opt-out).
Amennyiben egy Felhasználó ezt megteszi, a továbbiakban a szolgáltatók nem gyűjtenek róla további adatokat. A lemondás úgy működik, hogy a Felhasználó eszközén az adott böngészőre vonatkozóan -amelyben e beállítást elvégezték- egy cookie kerül elhelyezésre, amely jelzi a külső szolgáltató rendszere számára, hogy az adatgyűjtésről való lemondás megtörtént. Amennyiben a Felhasználó böngészőt illetve eszközt vált, vagy törli a böngészési előzményeket beleértve a cookie-kat is, újra el kell végezze a lemondást a beállítások módosításával az adott eszközre és böngészőre vonatkozóan.

IV. Az adatkezelés jogalapja
4.1. A jelen Tájékoztató II. fejezetében felsorolt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából illetve üzletszerzési célból, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő
jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti.

V. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók
5.1.A Felhasználó az Adatkezelő weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.
5.2.A weboldalon a Szolgáltató Szolgáltatása során megjelenő hirdetéseket az Internet BillBoard a.s. biztosítja, amelyeknek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a http://www.ibillboard.com/en/privacy-information/ oldalon található további információ.
5.3.A Szolgáltatás során az AppNexus Inc. rendszere gyűjt adatokat a Felhasználókról, amelyek alkalmasak arra, hogy a böngészési előzmények alapján különböző profilokat alkosson értékesítési, üzletszerzési céllal, ugyanakkor a platform nem gyűjt a felhasználók közvetlen azonosításra használható adatot. Az AppNexus szolgáltatásairól és adatkezeléséről, valamint a beállítások módosításáról a https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy oldalon található további információ.
5.4.Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák
az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.
5.5.A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius
által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást:  http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html.
5.6.A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett web beacont és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó
készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.

VI. Egyéb külső szolgáltatók, hirdetők
6.1. Az Adatkezelő a weboldal működtetése során számára Szolgáltatást nyújtó Médiahirdetési-felület értékesítővel van kapcsolatban. A Szolgáltatás keretében közzétett hirdetések weboldalon történő megjelenéséhez, a megjelenések teljesülésének méréséhez, Adatfeldolgozónak minősülő hirdetés-kiszolgáló partnerek külső szolgáltatásai kerülhetnek igénybevételre, továbbá az online hirdetések még hatékonyabb megtervezése és kiszolgálása érdekében más, külső szolgáltatók által biztosított technológiák is felhasználásra kerülhetnek, amelyek során közvetlen azonosításra nem alkalmas, de személyes adatnak minősülő adatokat is gyűjthetnek. Ilyen partnerekkel jelenleg nem működünk együtt.

6.2. Az automatizált módon működő hirdetési rendszereken keresztül a Médiahirdetési-felület értékesítő által értékesített weboldalon reklámszolgáltatást igénybe vevő hirdetőkkel az Adatkezelőnek közvetlen kapcsolata nincs, mivel az automatizált hirdetésekhez szintén technológiai külső szolgáltatók (ún. SSP-k, amelyek szintén adatfeldolgozónak minősülnek) szolgáltatásai kerülnek felhasználásra.

6.3. A felhasználókról gyűjtött adatok adatkezelője és adatfeldolgozója a Működtető, amely adatok kezelésére és feldolgozására a Működtető jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója vonatkozik.

6.4.”Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon az „Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.) („Infinety Invest”) a külső hirdetésekhez kapcsolódóan közvetlen üzletszerzési célból cookie-kat helyez el az Ön számítógépén és/vagy mobil eszközén, amelyeket az Infinety Invest harmadik személyek részére -adatértékesítés vagy egyéb módon történő felhasználás céljából – továbbíthat. Ezen harmadik személyek az Infinety Investtel szerződéses kapcsolatban álló hirdetők, ügynökök, illetve egyéb üzleti partnerek. Tájékoztatjuk, hogy ezen cookie-k kezelése tekintetében adatkezelőnek az Infinety Invest minősül.

Az Infinety Invest által elhelyezett cookie-król bővebb információkért kérjük, hogy látogasson el a www.infinety.hu<http://www.infinety.hu> weboldalra. Az Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: [Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzat link<https://infinety.hu/upload/files/infinety_group_adatvedelem.pdf>].”

VII. A Tájékoztató módosítása
7.1 Működtető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa és azt a carrie.hu oldalon tegye közzé.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek
8.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal kereshetők a Működtető munkatársai is az info@carrie.hu címen.
8.2 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
8.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Panaszkezelés
Elérhetőségek a felhasználó részére esetleges reklamáció esetén: szerk@carrie.hu; info@carrie.hu .

Budapest, 2018. május 23.

(frissítés, adatmódosítás: 2020. 12. 16.)

Tetszett? Oszd meg mással is!