You are currently viewing Karbon-lábnyomuk mérésére keres lakóközösségeket a Daikin és a GreenDependent Intézet

Karbon-lábnyomuk mérésére keres lakóközösségeket a Daikin és a GreenDependent Intézet

Háromoldalú együttműködés keretében 42 fát ültettek el Piliscsaba-Garancstetőn, ahol a helyi Érdekvédelmi Egyesület kezdeményezésére, a Daikin támogatásával 21 helyi család karbon-lábnyomát számította ki 2020 tavaszán a GreenDependent Intézet.

A felmérés eredménye szerint a kutatásba bekapcsolódó családok átlagos karbon-lábnyoma körülbelül kétszerese a fenntartható szintnek. A példaértékű közösségi kezdeményezés záróprogramján került sor a faültetésre, így jelképezve a fák karbontudatos életvitelben betöltött szerepét.  A Daikin és a GreenDependent jövőre is folytatni kívánja magyar lakóközösségek karbon-lábnyomának önkéntes mérését – hangzott el az idei projektet záró közös faültetésen Piliscsabán.

Az idei év tavaszán 21 család fogott össze Piliscsabán, hogy a fenntartható jövő érdekében, a GreenDependent Intézettel együttműködve kiszámítsák karbon-lábnyomukat. A számítások szerint az egyes családok eredményei között jelentős különbség mutatkozott. A legalacsonyabb szint évi 1,99 tonna CO2/fő volt, míg a legmagasabb érték meghaladta a 7,51 tonna CO2/főt.

A vizsgálatba bekapcsolódó közel kéttucat család átlagos éves karbon-lábnyoma 4,27 tonna CO2/fő volt, ami körülbelül kétszerese a ma fenntartható szintnek, és még úgy is megközelíti a magyar egy főre számított, évi 5 tonna körüli átlagot, hogy két összetevő, a termékek és közszolgáltatások nem szerepelnek a számításban. A vizsgált háztartások karbon-lábnyomának egyharmadát az energiafogyasztás tette ki, ennek mennyiségében kulcsszerepet játszik az ingatlanok gyenge energetikai állapota, valamint a nem körültekintő energiafelhasználás.

A másik legmeghatározóbb tényező a közlekedés, amelyet több kategóriára bontva vizsgáltak (ld. ábra): mindennapi közlekedés, rendszeres egyéb utazás és a szabadidőhöz, nyaraláshoz köthető utazás. A harmadik legfontosabb tényező pedig az étkezés, amely a családok karbon-lábnyomának körülbelül egyötödéért felelős.

A projekt elsődleges célja az volt, hogy a résztvevő háztartások és a tágabb, piliscsabai lakóközösség tagjai is megismerjék a mindennapi életmódjukkal járó karbon-lábnyom méretet, a legfontosabb összetevőit, hogy a jövőben ennek ismeretében tudatosan csökkentsék azt, elérve a klímaválság és a további környezeti problémák megoldása miatt szükséges és fenntartható lábnyomméretet.

Ez az együttműködés azért fontos a résztvevők és a társadalom számára, mert jelenleg nincsenek részletes adatok arról, hogy a magyar lakosság karbon-lábnyoma milyen összetevőkből áll, és azok a lábnyom mekkora részét képezik. Ahhoz, hogy a lakosság tudatosan és sikeresen változtathasson életmódján, sokkal jobban meg kell ismerni a szokásokat, és ez alapján kell segíteni javaslatokkal az egyéni vállalásokat.

November 7-én a program zárásaként Garancstetőn a piliscsabai egyesület tagjai, illetve a GreenDependent és a Daikin képviselői 42 fát ültettek el, ebből több vörös tölgyet, kislevelű hársfát és galagonyát, illetve azt a 21 őshonos magyar gyümölcsfát, amit a projektben résztvevő családok kaptak a részvételért. A rendezvényen a GreenDependent képviselői szemléltették, hogy lehet hatékonyan csökkenteni életmódunkból fakadó karbon-lábnyomot, majd a résztvevő családokkal közösen elültették a fákat.

A GreenDependent és a Daikin büszke a megvalósult együttműködésre, de elsősorban a piliscsabai közösségre és az ő munkájukra. A közösségre, amelynek tagjai nemcsak összetartóak, de előremutatóan tudatosak is, törekszenek a fenntartható életmódra, mindezzel jó példát mutatva más közösségeknek is.

Az idei projekt ugyan lezárult, de az együttműködés jövőre folytatódik, a Daikin és a GreenDependent Intézet is úgy véli, fontos folytatni a projektet, a már meglévő tapasztalatokat újabbakkal bővíteni. Éppen ezért keresik azokat a lakóközösségeket, amelyek szeretnének ebben a felmérésben együttműködni, és a karbon-lábnyomuk felmérését követően – az adatok ismeretében – egy fenntarthatóbb életformát képviselni, megmutatni a saját közösségük számára, hogyan lehet a megfelelő szintre szorítani az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását.

A projektben való részvételre 2021. január végétől lehet majd jelentkezni a GreenDependent Intézetnél.

 

 

Tetszett? Oszd meg mással is!

Vélemény, hozzászólás?